Liitu pilootprojektiga siin

Kiirkompostrid Tallinna elanikele

Rohering on Euroopa suurim kodukompostrite pilootprojekt 2019. aastal.

22/30

Wastefox tehnoloogiast

Mida peab projektis osalemiseks tegema?

Registreeri

Lisa projektis osalemiseks vajalikud andmed meie registreerimisvormi ja saadame sulle edasise info. Seejärel saadame sulle projekti tingimused ja omaosaluse arve.

Jaga tagasisidet

Projekti jooksul palume sul täita tagasisidevorme, et hinnata tehnoloogia mõju keskkonnale ja sortimisharjumustele. 

Omaosalus

Omaosalus, et osaleda projektis ja saada endale jäädavalt uudne kiirkomposter on 85€. 

Mida saad projektis osalejana?

Ajagraafik

Piloodis osaleda ei saanud aga soovid endale ikkagi kompostrit?

projekti eesmärgid

Vähendada biojäätmetest tingitud keskkonamõju.

Eesmärgiks on vältida kodukompostimise abil biojäätmete prügimäele jõudmist janing sellest tingitud kasvuhoonegaaside teket ja reostust.

Tõsta inimeste keskkonnateadlikust ja võimaldada linnas kompostimist

Pakkuda linnaelanikele võimalust toota nende bioprügist kiirelt ja mugavalt mulda. 

Arendada välja kodukompostrite süsteem linnadele.

Pilootprojekti tulemuste põhjal, arendatakse välja kompostrite süsteem Eesti ja teistele Euroopa linnadele.

Kuidas mõõdame kompostrite mõju?

Kaalume prügiautode massi

Mõõdame valitud testpiirkondades prügiautode massi vähenemist elanike kompostimise arvelt.

Küsime osalejatelt tagasisidet.

Küsime osalejatelt e-maili teel tagasisidet a) kasutajamugavuse b) sorteerimisharjumuste ja c) bioprügi lagunemise kiiruse kohta. Vabatahtlikutega viiakse läbi ka näost näkku intervjuud.

Miks on kiirkompostri kasutamine hea?

Partnerid ja ellukutsujad

Projekt toimub Euroopa kliimainnovatsiooni eestvedaja Climate-KICi City Challenge raames